Presentasjon frå medlemsmøte 18. november

Presentasjon powerpoint:  Medlemsmøte 18 nov 2014.  Presentasjon i pdf format: Medlemsmøte 18 nov 2014

Her finn du det meste av det som vart gått gjennom på møtet. I tillegg var det mange gode innspel og god dialog mellom dei frammøtte.

Under punkt 5 finn ein utkast til retningslinjer. Desse skal leggjast fram til vedtak på årsmøtet i februar 2015.

Send eventuelle kommentarar på e-post til post@vaksdalil.no.

 

Create a website or blog at WordPress.com