Vaksdal Idrettspark
Vaksdal Idrettspark ligg på Tveitane på Vaksdal:

  • Klubbhus: Ved idrettsparken er det eit klubbhus med garderobar, toalett, opphaldsrom og kjøkken.
  • Fotballbaner: Idrettsparken har ei 5-arbane og ei 11-arbane, begge med kunstgrasdekke.
  • Tenningsbane: Idrettslaget har også tennsibane. Bana ligg inne på sjølve idrettsparken. Treningstider

Vaksdal samfunnssal/gymsal
Vaksdal samfunnssal/gymsal ligg vegg-i-vegg med Vaksdal senter i sentrum av bygda. Treningstider

Utstyr
I Vaksdal samfunnssal / gymsal er det trimgruppa som har ansvaret for innkjøp av naudsynt utstyr til å gjennomføra planlagde aktivitetar. Behov og ønske kan meldast inn til leiar av trimgruppa.

På Vaksdal Idrettspark er det fotballgruppa som kjøper inn og forvaltar ustyr. Behov og ønske kan meldast inn til leiar av fortballgruppa.

For kontaktinformasjon, sjå under «Om VIL / Kontakt oss».

Meld inn utstyrsbehov (skjema):

Utlån
Klubbhuset kan lånast til aktivitetar i regi av medlemmene, men er likevel ope for henting av utstyr etc. Huset er utlånt: Ingen reservsjonar.

Create a website or blog at WordPress.com