Treningstider inne

I Vaksdal samfunnssal t.o.m. 31. oktober 2019:

MÅNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
18.15–22.00 Vaksdal Musikklag
21.00–21.45 Fotball Old Boys Ronny Sæterdal
Trygve Thom
92042189
93837757

TYSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
19.00–20.00 Aerobic Britt Løvstakken 98632700

ONSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
19.15–20.00 Basisball (vaksne) Sol K. T. Boge 99277215
20.15–21.00 Fotball Old Boys Ronny Sæterdal
Trygve Thom
92042189
93837757

TORSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
20.00–20.45 Zumba Jannicke Boge
Marianne Boge
92071334
41273943

FREDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17.00–18.00 Step/styrke Britt Løvstakken 98632700

LAURDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
12.00–14.00 Brannvesenet Kay R. Elvheim 95223318

SØNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
19.00–20.00 Styrke/sirkel Aina M. Ulveseth
Linda Lien
95728470
98033312

Hovudstyret er ansvarleg for tildeling av tid i samfunssalen. Uteidrett som til dømes fotball har behov for innetid om vinteren og revidering av saltider vert gjort for periodane 1. nov. – 30. mars og 1. april – 31. okt. Kontaktperson for spørsmål eller meldinger knytta til bruk av salen: Henning Lirhus (post@vaksdalil.no). Kriterier for tildeling av tid byggjer på vedtak i årsmøte eller styremøte:

  • Alle som vil nytta aktivitetstilbodet til Vaksdal Idrettslag skal vera medlem i laget.
  • Aktivitet som skal tildelast tid i salen skal vera opne for medlemmer av idrettslaget.
  • Aktivitetar vert vidare prioritert etter følgjande kriterier:
  • Aktivitet retta mot born og unge
  • Aktivitet som aukar breidda i idrettslaget si samla aktivitetsportefølje
  • Aktivitet som har stor oppslutnad
  • Dugnadsbasert aktivitet
  • Aktivitet som idrettslaget ønskjer skal vera i bygda, men som primært skjer i regi av andre enn idrettslaget

Idrettsskulen er eit viktig tilbod med allsidig aktivitet for borna. Idrettsskulen har høg prioritet ved tildeling av tid i salen. Styret har òg gjort vedtak om at for 1. og 2. klassetrinn skal idrettsskulen vera hovudaktivitet i salen i vinterhalvåret. Med formål å støtta opp om idrettsskulen sine aktivitetar får dermed 1. og 2. klassetrinn ikkje prioritet ved tildeling av tid i salen.