Treningstider i Vaksdal samfunnssal t.o.m. 31. mars 2023

MÅNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
16:00–17:00 Fotball Jenter 2007/2008 Aina M. Ulveseth 95728470
17:00–18:00 Fotball Mix 2014 Stian Mjelde 92864003
18:15–21:00 Vaksdal Musikklag
21:00–22:00 Fotball Old-boys Henning Lirhus 91666064

TYSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
16:00–17:00 Fotball Jenter 2007/2008 Aina M. Ulveseth 95728470
17:00–18:00 Barnetrim 0-5 år Julia Hanevik 97656025
18:00–19:00 Idrettsskule Føresette på 1-4 trinn
19:00–20:00 Styrke, step, basis Aina M. Ulveseth
Britt Løvstakken
Ann K. Ulveseth
95728470
98632700
40236498
20:00–21:30 Fotball A-lag Ronny Boge 91666064

ONSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17:00–18:00 Fotball Mix 2015 Irving Sæterdal 93830137
18:00–19:00 Styrketrening Evy-K. Jamne 41440569
19:00–20:00 Fotball Gutar 2010/2011 Rune Herfindal 91654687
20:00–21:00 Fotball Damer Linda Lien 98033312

TORSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17:00–18:00 Fotball Mix 2016 Renate Kvitne 95867778
18:00–19:00 Fotball Gutar 2007 Johnny Falk.
Odd Andre Boge
92265739
95151343
19:00–20:00 Zumba Jannicke Boge
Marianne Boge
92071334
41273943
20:00–21:00 Fotball Old-boys Henning Lirhus 91666064

FREDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
15:00–16:00 Fotball Jenter 2007/2008 Aina M. Ulveseth 95728470
17:00–18:00 Sirkeltrening Aina M. Ulveseth 95728470
18:00–19:00 Badmington/Bordtennis Jøran Roti 92819255

LAURDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon

SØNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
12:00–13:30 Fotball A-laget Ronny Boge 97519663
13:30–14:30 Barnetrim 0-5 år Julia Hanevik 97656025
17:45–19:00 Volleyball ungdom/vaksne Aina M. Ulveseth
Linda Lien
95728470
98033312
19:00–20:00 Sirkeltrening Aina M. Ulveseth 95728470

  • Alle som vil nytta aktivitetstilbodet til Vaksdal Idrettslag skal vera medlem i laget.
  • Aktivitet som skal tildelast tid i salen skal vera opne for medlemmer av idrettslaget.
  • Aktivitetar vert vidare prioritert etter følgjande kriterier:
  • Aktivitet retta mot born og unge
  • Aktivitet som aukar breidda i idrettslaget si samla aktivitetsportefølje
  • Aktivitet som har stor oppslutnad
  • Dugnadsbasert aktivitet
  • Aktivitet som idrettslaget ønskjer skal vera i bygda, men som primært skjer i regi av andre enn idrettslaget

Create a website or blog at WordPress.com