Treningstider samfunnssal

I Vaksdal samfunnssal t.o.m. 31. mars 2022

Obs! Nokre av tidene kan bli endra eller falle bort dersom pågangen blir større og fleire lag ønsker innetider.

MÅNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
18.15–21.00 Vaksdal Musikklag

TYSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17.00–17.45 Barnetrim
(0-5 år)
Christin Wefring
18.00–19.00 Idrettsskule
(1. til 4. kl.)
Aina M. Ulveseth 95728470
19.00–20.00 Styrke, step,
basis
Aina M. Ulveseth
Britt Løvstakken
Ann K. Ulveseth
95728470

40236498
20.00–21.00 Fotball old-boys
Henning Lirhus 91666064

ONSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
18.00–19.15 Fotball damer Linda Lien 98033312
19.15–20.00 Basisball (vaksne) Sol K. T. Boge 99277215

TORSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
18.00–19.00 Fotball damer Linda Lien 98033312
19.00–20.00 Zumba Jannicke Boge
Marianne Boge
92071334
41273943
20.00–21.00 Fotball old-boys
Henning Lirhus 91666064

FREDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17.00–18.00 Styrke/sirkel Aina M. Ulveseth 95728470

LAURDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon

SØNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
12.00–13.00 * Styrke/sirkel Aina M. Ulveseth 95728470

* Ut desember. Frå januar av går det tilbake til 19.00–20.00

Hovudstyret er ansvarleg for tildeling av tid i samfunssalen. Uteidrett som til dømes fotball har behov for innetid om vinteren og revidering av saltider vert gjort for periodane 1. nov. – 30. mars og 1. april – 31. okt. Kontaktperson for spørsmål eller meldinger knytta til bruk av salen: Henning Lirhus (post@vaksdalil.no). Kriterier for tildeling av tid byggjer på vedtak i årsmøte eller styremøte:

  • Alle som vil nytta aktivitetstilbodet til Vaksdal Idrettslag skal vera medlem i laget.
  • Aktivitet som skal tildelast tid i salen skal vera opne for medlemmer av idrettslaget.
  • Aktivitetar vert vidare prioritert etter følgjande kriterier:
  • Aktivitet retta mot born og unge
  • Aktivitet som aukar breidda i idrettslaget si samla aktivitetsportefølje
  • Aktivitet som har stor oppslutnad
  • Dugnadsbasert aktivitet
  • Aktivitet som idrettslaget ønskjer skal vera i bygda, men som primært skjer i regi av andre enn idrettslaget

Idrettsskulen er eit viktig tilbod med allsidig aktivitet for borna. Idrettsskulen har høg prioritet ved tildeling av tid i salen. Styret har òg gjort vedtak om at for 1. og 2. klassetrinn skal idrettsskulen vera hovudaktivitet i salen i vinterhalvåret. Med formål å støtta opp om idrettsskulen sine aktivitetar får dermed 1. og 2. klassetrinn ikkje prioritet ved tildeling av tid i salen.