Treningstider samfunnssal

I Vaksdal samfunnssal t.o.m. 31. mars 2020

MÅNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17.00–18.00 Fotball Jenter
2011
Ørjan Magnussen
18.15–21.00 Vaksdal Musikklag
21.00–21.45 Fotball Old Boys Trygve Thom 93837757

TYSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
15.00–16.00 Fotball Jenter
2007-2008
Aina M. Ulveseth 95728470
16.00–17.00
17.00–17.45 Barnetrim
(0-5 år)
18.00–19.00 Idrettsskule
(1. og 4. kl.)
Aina M. Ulveseth 95728470
19.30–20.30 Diverse: aerobic,
step, styrke, sirkel
Ann K. Ulveseth
Aina M. Ulveseth
Kine Walde
40236498
95728470
95707376
20.30–21.30 Fotball damer
Gylne jenter
Linda Lien 98033312

ONSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17.00–18.00 Fotball Jenter
2009-2010
Irving Sæterdal
Ronny Boge
93830137
97519663
18.00–19.00 Fotball Gutar
2008-2009
Rune Herfindal 91654687
19.15–20.00 Basisball (vaksne) Sol K. T. Boge 99277215
20.00–21.00 Fotball Old Boys Trygve Thom 93837757

TORSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
16.00–17.00 Fotball Mix
2012
Kay R. Elvheim 95223318
17.00–18.00 Fotball Mix
2013
Irving Sæterdal
Odd A. Boge
93830137
95151343
18.00–19.00 Fotball Gutar
2010-2011
Ronny Sæterdal 92042189
19.00–20.00 Sirkeltrening ungdom Rebekka Folgerø 98463155
20.00–21.00 Zumba Jannicke Boge
Marianne Boge
92071334
41273943

FREDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon

LAURDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
12.00–14.00 Brannvesenet Kay R. Elvheim 95223318

SØNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
12.00–13.00 Styrketrening
A-lag
Lars Boge 91715334
17.30–18.30 Volleyball Aina M. Ulveseth
Linda Lien
95728470
98033312
19.00–20.00 Styrke/sirkel Aina M. Ulveseth
Linda Lien
95728470
98033312

Hovudstyret er ansvarleg for tildeling av tid i samfunssalen. Uteidrett som til dømes fotball har behov for innetid om vinteren og revidering av saltider vert gjort for periodane 1. nov. – 30. mars og 1. april – 31. okt. Kontaktperson for spørsmål eller meldinger knytta til bruk av salen: Henning Lirhus (post@vaksdalil.no). Kriterier for tildeling av tid byggjer på vedtak i årsmøte eller styremøte:

  • Alle som vil nytta aktivitetstilbodet til Vaksdal Idrettslag skal vera medlem i laget.
  • Aktivitet som skal tildelast tid i salen skal vera opne for medlemmer av idrettslaget.
  • Aktivitetar vert vidare prioritert etter følgjande kriterier:
  • Aktivitet retta mot born og unge
  • Aktivitet som aukar breidda i idrettslaget si samla aktivitetsportefølje
  • Aktivitet som har stor oppslutnad
  • Dugnadsbasert aktivitet
  • Aktivitet som idrettslaget ønskjer skal vera i bygda, men som primært skjer i regi av andre enn idrettslaget

Idrettsskulen er eit viktig tilbod med allsidig aktivitet for borna. Idrettsskulen har høg prioritet ved tildeling av tid i salen. Styret har òg gjort vedtak om at for 1. og 2. klassetrinn skal idrettsskulen vera hovudaktivitet i salen i vinterhalvåret. Med formål å støtta opp om idrettsskulen sine aktivitetar får dermed 1. og 2. klassetrinn ikkje prioritet ved tildeling av tid i salen.