Treningstider samfunnssal

I Vaksdal samfunnssal t.o.m. 31. mars 2022

MÅNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
16:00–17:00 Fotball – Jenter 2007/2008 Aina M. Ulveseth 95728470
17:00–18:00 Fotball – Gutar 2007 Johnny Falkanger 92265739
18:15–21:00 Vaksdal Musikklag

TYSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17:00–18:00 Barnetrim – 0–5 år Christine Wefring 99365185
18:00–19:00
19:00–20:00 Styrke, step, basis Aina M. Ulveseth
Britt Løvstakken
Ann K. Ulveseth
95728470
98632700
40236498
20:00–21:00 Fotball old-boys
Henning Lirhus 91666064

ONSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17:00–18:00 Fotball – Mix 2015 Irving Sæterdal
Odd Andre Boge
93830137
95151343
18:00–19:00 Fotball – Mix 2013 Irving Sæterdal
Odd Andre Boge
93830137
95151343
19:15–20:00 Basisball (vaksne) Sol K. T. Boge 99277215
20:00–21:00 Fotball damer Linda Lien 98033312

TORSDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
17:00–18:00 Fotball – Mix 2014 Stian Mjelde 92864003
18:00–19:00 Fotball – Mix 2012 Christine Amundsen 98404841
19:00–20:00 Zumba Jannicke Boge
Marianne Boge
92071334
41273943
20:00–21:00 Fotball old-boys
Henning Lirhus 91666064

FREDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
15:00–16:00 Fotball – Jenter 2007/2008 Aina M. Ulveseth 95728470
17:00–18:00 Styrke/sirkel Aina M. Ulveseth 95728470

LAURDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon

SØNDAG
Tid Aktivitet Kontakt Telefon
12:00–13:00 Fotball – styrketrening A-lag Ronny Boge 97519663
19:00–20:00 Styrke/sirkel Aina M. Ulveseth 95728470

  • Alle som vil nytta aktivitetstilbodet til Vaksdal Idrettslag skal vera medlem i laget.
  • Aktivitet som skal tildelast tid i salen skal vera opne for medlemmer av idrettslaget.
  • Aktivitetar vert vidare prioritert etter følgjande kriterier:
  • Aktivitet retta mot born og unge
  • Aktivitet som aukar breidda i idrettslaget si samla aktivitetsportefølje
  • Aktivitet som har stor oppslutnad
  • Dugnadsbasert aktivitet
  • Aktivitet som idrettslaget ønskjer skal vera i bygda, men som primært skjer i regi av andre enn idrettslaget