Vaksdal IL

Vaksdal Idrettslag er lokalisert på Vaksdal idrettspark på Tveitane, 5725 Vaksdal. Her finn du klubbhus, fotballbaner og tennisbane. I tillegg har idrettslaget treningar i Vaksdal samfunnshus/gymsal.
Idrettslaget driv ei rekkje aktivitetar som småbarnstrim, idrettsskule, fotball og zumba. I tillegg vert det arrangert turar og andre friluftslivsaktivitetar. All aktivitet er basert på frivillig innsats.

Kontaktinformasjon:
post@vaksdalil.no