Velkommen som medlem i Vaksdal Idrettslag. Som medlem får du tilgang til anlegga og ei rekkje aktivitetar. Les meir ved å utvida tekstane nedanfor.

Om kontingentar

Det er viktig at alle som deltek i aktivitetar vert registrert som medlemmar og betalar kontingent, mellom anna på grunn av forsikring. Laget får også stønad etter antal medlemmer og dette kjem lokalsamfunnet til gode gjennom auka aktivitetstilbod.

Vaksdal ILs medlemskontingenter og treningsavgifter er rimelege samanlikna med mange andre klubbar. Dei som deltek i aktivitetar i regi av Vaksdal IL, men som er medlemmer i andre klubbar, betaler B-medlemskap og treningsavgift. Dette er viktig mellom anna på grunn av forsikring. Dei som er fleire medlemmer i ein husstand, bør vurdera om familiemedlemskap kan vera det rette. Familiemedlemskap gjeld for to vaksne og uavgrensa tal barn inntil fylte 19 år.

Kontingentar

Born*: 150,-

Vaksne: 250,-

Familie**: 500,-

B-medlemskap, born: 50,-

B-medlemskap, vaksne: 100,-

Støttemedlemskap: 150,-

Treningsavgifter:

Fotball, born*: 300,-

Handball, born: 300,- pr. sesong (pluss eigen lisens for dei som må betala det)

Fotball vaksne: 500,- (pluss forsikring for dei som spelar på A-laget)

Ulike aktivitetar i samfunnssal, vaksne: 700,-

* Medlemmer betaler barneavgifter til og og med det året dei fyller 15 år.

** Inntil to vaksne, samt born til og med det året dei fyller 19 år.

Meld deg inn: 

Create a website or blog at WordPress.com