Klubbhandboka skal svara på dei viktigaste spørsmåla om Vaksdal IL og gjera det enkelt å finna ut kva som gjeld internt i idrettslaget.

Klubbhandboka skal sikra at det er kontinuitet i det som vert bestemt og gjort.

Klubbhandboka er laga av styret basert på vedtekter og tidlegare utarbeidde retningslinjer for barneidrett i Vaksdal IL. Handboka er eit arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvarar, foreldre, styret, komitear, utval, trenarar og dommarar i klubben.

Trykk på link for å lesa eller lasta ned: Klubbhandbok Vaksdal IL

Create a website or blog at WordPress.com