Lys og brøyting i vinter

Frå Januar av kan alle slå på flaumlys med utandørs brytar og trena på kunstgrasbana etter at det er mørkt. Lysa slår seg av automatisk kl 22.00.

Dugnadsånd i særklasse skal etter planen også bety at bana vert brøytt for snø i heile vinter. Viktig at måla vert sett utanfor bana etter bruk slik at det er plass til brøyting.

5rette

Create a website or blog at WordPress.com