Vaksdal IL sitt A-lag spelar i 2023 i 6. divisjon avd. 3

Hovudtrenar: Trond Sandvik
Assistent: Rune Herfindal
Spelande oppmann: Magnus Erdal
Materialforvaltar: Johnny Falkanger
SoMe-ansvarleg: Hanna Erdal

Trond Sandvik (t.v.) og Rune Herfindal

Create a website or blog at WordPress.com