Lokalcupar

For gutar og jenter fødde i 1. – 3. klasse vert det arrangert lokalcupar i samarbeid mellom Vaksdal, Stanghelle, Dale og Stamnes. Det vert spelt 5-arfotball. Cupane startar kl 11.00 dersom ikkje anna vert annonsert.

Cupar:

  • Søndag 22. mai Vaksdal
  • Søndag 12. juni Stamnes
  • Søndag 28. aug. Modalen
  • Søndag 25. sept. Stanghelle, opning av ny bane
  • Søndag 9. okt. Dale, Turbinen